Presentation

Erik Gemheden

Vem jag är

Mitt namn är Erik Gemheden. Är 47 år gammal. Arbetar som lokalvårdare och på fritiden spelar jag i ett partyband.Mitt instrument är keyboard. Är troende kristen men dock ingen dogmatisk och fanatisk utövare. Har fötterna på jorden.


Musiken är en stor del av mitt liv Gillar mycket dansband,country, rocknroll,melodiös hårdrock. Men är egentligen en allätare av musik.


Som en följd av olyckan har jag blivit intresserad av krishantering och krisberedskap. Är engagerad och medlem i Civilförsvarsförbundet samt Försvarsutbildarna.


Är utbildad FRG-ansvarig och Informatör inom För din säkerhet.Samhället är mycket sårbart och är i behov av stöd i en extraordinär kris. Och den enskildes förmåga att klara en kris behöver stärkas genom utbildning.Vill vara med och bidra till att stödja samhället i kris.Alla behövs!


Ett annat intresse jag har är historia och gärna då 1900-talet.Gärna krigshistoria med inriktning på fortifikation.Jag har en bildblog där jag lagt ut bilder från besök jag gjort på olika objekt runt om i landet.Gå till min

krigshistoriska bildblogg

© Copyright. All Rights Reserved.